Minisymposium Stoffen op 11 oktober 2023: ‘Stoffen en data - hoe meer je weet, ...’

Minisymposium Stoffen op 11 oktober 2023: ‘Stoffen en data - hoe meer je weet, ...’ -

Het ministerie van I&W, VNO-NCW, VNCI en WECF organiseren op 11 oktober van 13:00 tot 17:00 een openbare bijeenkomst over stoffen in de Malietoren in Den Haag. De sprekers zullen in hun presentaties het belang van informatie en data over stoffen en de uitdagingen die daarbij horen toelichten. Vanuit de invalshoeken industrie, overheid en wetenschap komen de volgende onderwerpen aan bod: Wat zijn de ontwikkelingen ten aanzien van het indelen van stoffen in gevaar classificaties (herziening van CLP-wetgeving)? Hoe ga je als bedrijf om met de verschillende stoffenlijsten? Lees meer…