Nieuwe stoffen toegevoegd aan ZZS-lijst

Nieuwe stoffen toegevoegd aan ZZS-lijst -

Er zijn onlangs nieuwe stoffen opgenomen in de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-lijst). Sommige van deze stoffen worden in de lijst opgenomen omdat zij deel uitmaken van een ZZS-stofgroep zoals de gebromeerde brandvertragers, loodverbindingen of organische tinverbindingen. Andere stoffen zijn toegevoegd aan de lijst omdat ze volgens de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) één of meerdere ZZS bevatten. Lees meer…
Het VHCP bespreekt de ontwikkelingen omtrent ZZS in de Commissie Milieu & Veiligheid en het Platform Stoffen.