Pensioen van twee gewaardeerde gezichten

Pensioen van twee gewaardeerde gezichten -

Mari den Adel
Op 1 september jl. is het gewaardeerde VHCP-gezicht Mari den Adel met pensioen gegaan. Mari heeft ca. 40 jaar bij Brenntag gewerkt als SHE-manager en was meer dan 11 jaar de voorzitter van de commissie Milieu & Veiligheid. Met zijn berg aan ervaring en betrokkenheid leverde Mari altijd een waardevolle bijdrage aan de commissie. Geen enkele ingewikkelde PGS of omgevingsveiligheidsregel was Mari te veel – zijn deskundige blik hielp ons vaak op weg. Meer in brede zin levert de betrokkenheid van mensen zoals Mari een enorm positieve bijdrage aan de veiligheid van de sector.
Het secretariaat van het VHCP dankt Mari voor zijn inzet bij Milieu & Veiligheid en het VHCP.

Wolter van der Vliet
Op 1 september jl. is ook Wolter van der Vliet met pensioen gegaan. Wolter was sinds 1985 werkzaam bij Keyser & Mackay, waar hij binnenkwam als commercieel chemicus en uitgroeide tot adjunct-directeur. Wolter was o.a. actief bij het Platform Stoffen en droeg (en draagt!) het VHCP een warm hart toe. Vanaf het begin van zijn carrière heeft hij een positieve bijdrage geleverd aan de chemiedistributiesector door zijn wetenschappelijke kennis over chemische stoffen in te zetten ter verbetering van veiligheid en kennis in de sector. Lees meer…
Het secretariaat van het VHCP dankt Wolter voor zijn warme bijdrage aan het VHCP.