PFAS-consultatie gesloten

PFAS-consultatie gesloten -

ECHA is bezig met het invoeren van PFAS-restrictie via REACH. Het voorstel hiertoe is op 22 maart in consultatie gegaan. Deze consultatie is op 25 september gesloten. In de loop van 2024 zullen de wetenschappelijke comit├ęs van ECHA opinies over het voorstel uitbrengen. In 2025 is het besluit van de Europese Commissie inzake het voorstel voorzien. Als wordt besloten het verbod in werking te laten treden, dan zal inwerkingtreding in 2026/2027 volgen. Lees meer…
 
Het VHCP bespreekt de ontwikkelingen in het Platform Stoffen.