Publicatie NIS2-richtlijn

Publicatie NIS2-richtlijn -

Op 16 januari 2023 is de Europese Netwerk- en Informatie Systemen (NIS2) richtlijn aangenomen en gepubliceerd. De NIS2-richtlijn ziet toe op het versterken van de Europese cybersecurity. De NIS2 volgt de huidige NIS-richtlijn op en bevat strengere eisen voor een breder scala aan sectoren, waaronder de chemiedistributiesector. Het ministerie van Justitie & Veiligheid is momenteel bezig met de implementatie van NIS2, waarvoor de deadline in de tweede helft van 2024 ligt.  Het VHCP bespreekt de ontwikkelingen omtrent cybersecurity in de commissies Milieu & Veiligheid en Responsible Care.