Rapporteren over duurzaamheid in de keten

Rapporteren over duurzaamheid in de keten -

Het afgelopen jaar is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Bedrijven die in de reikwijdte van deze richtlijn vallen moeten gaan rapporteren over hun duurzaamheidseffecten over de gehele keten. Sommige VHCP-bedrijven vallen ook onder deze richtlijn en moeten dus met ingang van 2025 of 2026 gaan rapporteren. Lees meer… 
Omdat inzicht in de keten van belang is bij de duurzaamheidsrapportage, onderzoekt het VHCP hoe het bedrijven kan helpen te voldoen aan de eisen. Verdere ontwikkelingen worden in de Beleidsgroep Responsible Care besproken.