Restrictie voor bewust toegevoegde microplastics

Restrictie voor bewust toegevoegde microplastics -

De Europese Commissie heeft de restrictie van opzettelijk toegevoegde microplastics aangenomen. De restrictie hanteert een brede definitie van microplastics. Bepaalde soorten polymeren zijn uitgesloten.
De beperking geldt voor microplastics die op zichzelf of ‘opzettelijk toegevoegd’ op de markt worden gebracht. Dit betekent dat ze aanwezig zijn om een ​​gewenst kenmerk te verlenen, in mengsels in een concentratie gelijk aan of groter dan 0,01% gewicht/gewicht. Sommige toepassingen vallen buiten het verbod, zoals (dier) geneesmiddelen en voedsel. De uitgezonderde gebieden moeten wel jaarlijks rapporteren en instructies geven over correct gebruik en de verwijdering van het product. Er zijn ook microplastics uitgezonderd, bijvoorbeeld als de microplastics niet vrijkomen. Het verbod wordt gefaseerd ingevoerd, zie hier.