Uitstoot ZZS wordt inzichtelijk voor publiek

Uitstoot ZZS wordt inzichtelijk voor publiek -

De ZZS-emissies waarover bedrijven moeten rapporteren worden in de toekomst openbaar inzichtelijk via een ZZS-register. Het VHCP heeft te kennen gegeven dat het belangrijk is dat er juiste duiding komt bij de stoffen in het openbare register, en dat bedrijfsgevoelige informatie beschermd blijft. Lees meer…
 
Het besluit tot instelling van een ZZS-register is inmiddels genomen. De inwerkingtreding is nog niet bekend. Het VHCP houdt ontwikkelingen in de gaten en bespreekt deze in de Commissie Milieu & Veiligheid.