Voorstel nieuwe stoffen op lijst drugsprecursoren

Voorstel nieuwe stoffen op lijst drugsprecursoren -

In de strijd tegen drugs wordt voorgesteld aantal nieuwe stoffen toe te voegen aan de stoffenlijst 4a van de Aanwijzingsregeling drugsprecursoren. Het betreft stoffen waarvan BMK of PMK gemaakt kan worden. Zie hier voor een overzicht van de voorgestelde stoffen…
De expertgroep drugsprecursoren beslist mee over het toevoegen van deze stoffen. Laat het ons weten als u deze stoffen in uw portfolio heeft. De ontwikkelingen vanuit de expertgroep drugsprecursoren worden besproken in het Platform Stoffen.