Voorstel revisie REACH wederom uitgesteld

Voorstel revisie REACH wederom uitgesteld -

Uit de EU Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) volgt onder andere het voornemen om de REACH-verordening te herzien. De Europese Commissie was voornemens haar voorstel in maart 2023 te publiceren. Dit is uitgesteld tot Q4. Het VHCP heeft dit jaar in samenwerking met een aantal andere belanghebbenden haar standpunten ingediend bij I&W. Bekijk meer…
 
Het Commissievoorstel wordt eind 2023 verwacht.
Het VHCP bespreekt de ontwikkelingen in het Platform Stoffen.