Consultatie EU over evaluatie voedseladditieven Verordening

Consultatie EU over evaluatie voedseladditieven Verordening -

De Europese Commissie evalueert de wetgeving inzake additieven voor gebruik in diervoeding (Verordening EG/1831/2003). Het doel van deze consultatie is het verzamelen van informatie over de mate waarin de verordening haar doelstellingen heeft bereikt, in welke mate deze nog steeds geschikt is voor het beoogde doel en of de verordening moet worden aangepast. Tot 3 april 2019 kunt u reageren, zie hier.