Overleg met ministerie VWS over CLP

Overleg met ministerie VWS over CLP -

In juni 2023 hebben de lidstaten van de EU een compromisvoorstel gepubliceerd gericht op de herziening van de CLP-verordening zoals voorgesteld door de Europese Commissie eind 2022. Relevant in dit Raadsvoorstel is o.a. dat versoepelde bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot het formaat en de kleuren van labels. Het Europees Parlement bepaalt momenteel haar positie bepaalt ten aanzien van het Commissievoorstel. Hierna zullen de Trilogen plaatsvinden.
 
Op 10 oktober vindt het Deskundigenoverleg Productwetgeving plaats, waarin de ontwikkelingen met betrekking tot CLP worden besproken. Locatie: de Terminal, Schedeldoekshaven 101, Den Haag. Het VHCP zal hieraan deelnemen. Het is nuttig als u hier ook bij aanwezig bent om het perspectief van uw bedrijf te bieden. Mocht u aanwezig willen zijn, kunt u zich aanmelden via het VHCP.