Kalender

Datum Tijd Bijeenkomst Locatie
07-11-2019 14:08 uur Veiligheidsdag Veiligehid Voorop 2019 Chemelot Industrial Park te Geleen.
28-11-2019 10:30 uur Commissie Milieu en Veiligheid Vivochem, Almelo
28-11-2019 13:30 uur Werkgroep Responsible Care Vivochem, Almelo
28-11-2019 13:30 uur Werkgroep Responsible Care Vivochem, Almelo
11-12-2019 09:30 uur Stoffendag Reehorst, Ede
06-01-2020 14:00 uur Bestuursvergadering Brabers, Den Haag
06-01-2020 17:00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst Haagsche Club, Den Haag
23-01-2020 10:30 uur Werkgroep Responsible Care
23-01-2020 13:30 uur Commissie Mileu & Veiligheid
06-02-2020 10:30 uur Klankbordgroep Responsible Care
06-02-2020 14:00 uur Platform Stoffen
16-03-2020 13:00 uur Bestuursvergadering
16-03-2020 14:30 uur Algemene Ledenvergadering
23-04-2020 10:30 uur Commissie Food en Feed
23-04-2020 13:30 uur Commissie Mileu & Veiligheid
18-06-2020 13:00 uur Bestuursvergadering
23-06-2020 10:30 uur Werkgroep Responsible Care
23-06-2020 10:30 uur Platform Stoffen
10-09-2020 10:30 uur Commissie Mileu & Veiligheid
10-09-2020 13:30 uur Commissie Food en Feed
13-10-2020 10:30 uur Klankbordgroep Responsible Care
13-10-2020 13:30 uur Platform Stoffen
26-10-2020 10:00 uur Bestuursvergadering
26-10-2020 12:00 uur Lunchbijeenkomst
26-11-2020 10:30 uur Commissie Mileu & Veiligheid
26-11-2020 13:30 uur Werkgroep Responsible Care