Kalender

Datum Tijd Bijeenkomst Locatie
13-10-2022 10:30 uur Klankbordgroep Responsible Care Restaurant Hajé, Waterliniedok 1, Nieuwegein
13-10-2022 13:30 uur Platform Stoffen Restaurant Hajé, Waterliniedok 1, Nieuwegein
31-10-2022 10:00 uur Bestuursvergadering Green Village, Blokhoeve 7, Nieuwegein
31-10-2022 12:00 uur Lunchlezing Green Village, Blokhoeve 7, Nieuwegein
17-11-2022 10:30 uur Commissie Milieu en Veiligheid Nog niet bekend
17-11-2022 13:30 uur Beleidsgroep Responsible Care Nog niet bekend