Kalender

Datum Tijd Bijeenkomst Locatie
12-09-2019 10:30 uur Commissie Milieu en Veiligheid Azelis, Oosterhout
10-10-2019 13:30 uur Platform Stoffen
28-10-2019 10:00 uur Bestuursvergadering Nog niet bekend
28-10-2019 12:00 uur Lunchbijeenkomst Nog niet bekend
07-11-2019 14:08 uur Veiligheidsdag Veiligehid Voorop 2019 Chemelot Industrial Park te Geleen.
22-11-2019 09:00 uur Klankbordgroep Responsible Care Nog niet bekend
28-11-2019 10:30 uur Commissie Milieu en Veiligheid Vivochem, Almelo
28-11-2019 13:30 uur Werkgroep Responsible Care Vivochem, Almelo
08-12-2019 09:30 uur Stoffendag Reehorst, Ede