Kalender

Datum Tijd Bijeenkomst Locatie
12-09-2019 10:30 uur Commissie Milieu en Veiligheid Azelis, Oosterhout
12-09-2019 13:30 uur Commissie Food and Feed Azelis, Oosterhout
10-10-2019 13:30 uur Platform Stoffen AAKO, Leusden
28-10-2019 10:00 uur Bestuursvergadering Nog niet bekend
28-10-2019 12:00 uur Lunchbijeenkomst Nog niet bekend
07-11-2019 09:30 uur Veiligheidsdag Veiligheid Voorop
22-11-2019 10:30 uur Klankbordgroep Responsible Care Nog niet bekend
28-11-2019 10:30 uur Commissie Milieu en Veiligheid Vivochem, Almelo
28-11-2019 13:30 uur Werkgroep Responsible Care Vivochem, Almelo
08-12-2019 09:30 uur Stoffendag Reehorst, Ede