Omgaan met bezorgdiensten

Omgaan met bezorgdiensten -

Explosieve of giftige stoffen zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Met enige regelmaat worden via bezorgdiensten gevaarlijke stoffen vervoerd, die door leden van het VHCP worden opgestuurd dan wel ontvangen. De bezorgdiensten die de gevaarlijke stoffen vervoeren moeten zich houden aan regels voor het vervoer van deze stoffen. Hierbij kan men denken aan regels voor de verpakkingen, etikettering, vervoersdocumenten, het vastzetten van lading en andere richtsnoeren om het vervoer zo veilig mogelijk te maken.

Deze Best Supply Chain Practice geeft een overzicht van de belangrijkste regels die gelden voor bezorgdiensten bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen. Daarnaast worden enkele vrijstellingen toegelicht en worden enkele aandachtspunten gegeven die in de praktijk regelmatig niet goed gaan.