Dossiers > Communicatie > Nieuws > 2024 > Handleiding verificatieplicht explosievenprecursoren

Handleiding verificatieplicht explosievenprecursoren

25-3-2024
De Europese Commissie heeft een additionele handleiding gepubliceerd over de verificatieplicht bij de verkoop van precursoren voor explosieven. Het document geeft toelichting bij de verplichtingen die distributeurs hebben wanneer zij een precursor verkopen aan een marktdeelnemer. Het biedt o.a. opheldering over welke soorten identiteitsbewijzen een distributeur mag accepteren en stelt dat een rijbewijs ook toegestaan is. Lees hier de nieuwe handleiding…
 
Het VHCP spreekt regelmatig over de verificatieplicht in de commissie Milieu en Veiligheid.