FECC

De Fecc is de stem van de chemische distributie in Europa. De Fecc vertegenwoordigt ongeveer 1400 bedrijven en nationale associaties. Het doel van de Fecc is om de belangen van de Fecc leden op Europees niveau te behartigen.

De Fecc stimuleert initiatieven als Responsible Care, Product Stewardship en Good trade and Distribution Practices. Daarnaast zet het zich in om Europees beleid uitvoerbaar te houden, lange termijn duurzaamheid te verzekeren, innovatie te stimuleren en concurrentie te bevorderen.

Er is een sterke wisselwerking tussen Europese en nationale invloed. Daarom is het van groot belang dat: 

  • de branche één stem heeft in Europa. Dit is een voorwaarde om te worden gehoord in Europese discussies over beleid en regelgeving;

  • de belangen van de chemische distributie bij Europese instituties (Europese Commissie, Europees Parlement, Cefic, ECHA) professioneel worden behartigd;

  • de coördinatie tussen de verschillende nationale belangenorganisaties en individuele bedrijven op Europees niveau is geborgd. Europese discussies worden namelijk ook grotendeels gevoerd door de individuele lidstaten zelf;

  • nationale ontwikkelingen vroegtijdige worden gesignaleerd. Van grote betekenis daarvoor is de kennis en ervaring van individuele leden te bundelen op nationaal brancheniveau.

    Zie hier voor de website van de Fecc.