PGS

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen helpt bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en de overheden die zijn belast met de vergunning- verlening en het toezicht op deze bedrijven.

Op basis van de actuele stand der techniek wordt een overzicht gegeven van voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden, die kunnen worden toegepast bij vergunningverlening, het opstellen van algemene regels en het toezicht op deze bedrijven. In de publicatiereeks wordt zoveel mogelijk op integrale wijze aandacht besteed aan arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, de transportveiligheid en de brandveiligheid. Hoewel de voorschriften formeel niet verplicht zijn, wordt er wel vaak naar verwezen in vergunningen. Dat maakt deze documenten des te belangrijker.

Het bedrijfsleven en de betrokken overheden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inhoud van de publicaties en het periodiek aanpassen ervan aan ontwikkelingen en behoeften in het veld. Het VHCP is hier nauw bij betrokken en zet in op werkbare en realistische voorschriften in de PGS-documenten.

Momenteel denken leden Commissie Milieu en Veiligheid mee over de actualisatie van de:

  • PGS-6 Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999;
  • PGS-14 Handboek brandbestrijdingssystemen;
  • PGS-15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen; en
  • PGS-31: vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties.