Veiligheid Voorop

Sinds een aantal jaar werkt de industrie samen in het programma Veiligheid Voorop. Het doel is om de veiligheidscultuur te verbeteren bij bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, waaronder ook leden van het VHCP. Het VHCP is initiatiefnemer geweest van het programma en is actief betrokken bij de verdere ontwikkeling ervan.
 
Uitgangspunt is dat een betere veiligheidscultuur zich niet alleen door wetgeving laat afdwingen, maar dat het gaat om betrokken leiderschap en de houding en het gedrag van iedereen die in het bedrijf werkt. Veiligheid Voorop probeert de ‘hearts and minds’ van de betrokkenen te winnen. Voor een goede veiligheidscultuur zijn een continue verbetering van het veiligheidsbeheerssysteem en actieve veiligheidsnetwerken nodig. Het is bovendien belangrijk dat bedrijven ook eisen stellen aan de bedrijven met wie ze zaken doen. Zo kan van de zakenpartners geĆ«ist worden dat ze zich aan de wettelijke regels houden en dat ze ook een goed veiligheidsmanagementsysteem hebben.

Belangrijke documenten