Best Supply Chain Practices

Om de veiligheid voor mens en milieu te garanderen moet in de chemieketen op een zorgvuldige manier met gevaarlijke stoffen worden omgegaan. Als schakel tussen producenten en eindgebruikers kunnen de leden van het VHCP een belangrijke rol om deze veiligheid te vergroten.
 
De veiligheidsexperts van de leden van het VHCP hebben bediscussieerd hoe bepaalde handelingen met gevaarlijke en minder gevaarlijke stoffen het beste kunnen worden uitgevoerd. Door ideeën en praktijkervaringen te vergelijken en af te wegen zochten zij naar de beste werkwijzen en procedures. De uitkomsten van deze discussies zijn opgeschreven in zogenaamde Best Supply Chain Practices. Vervolgens is aan stakeholders in de keten commentaar op de documenten gevraagd. De commentaren van o.a. vervoerders, brancheverenigingen, producenten, beleidsmakers, toezichthouders en verpakkers zijn na discussie binnen het VHCP verwerkt in de documenten. Het eindresultaat vind u op deze pagina.
 
De omschrijvingen die in de best practices worden gegeven zijn dus opgesteld voor en door de praktijk. Zij geven achtergrond bij de vaak abstracte wettelijke bepalingen. Door breed gebruik van de best practices ontstaat duidelijkheid en uniformiteit in de keten en kunnen onveilige situaties worden voorkomen. Het VHCP hoopt dan ook dat alle schakels in de chemieketen gebruik maken van deze documenten. Zo bereiken we samen een veilige en verantwoorde omgang met chemicaliën en met elkaar!
 
Het is goed mogelijk dat u na het lezen van de best practices vragen of commentaar heeft. In dat geval bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met het VHCP. Zo kunnen wij samen de best practices continu aanscherpen en verbeteren.
 
De Best Supply Chain Practices zijn tot stand gekomen in een veiligheidscoalitie met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.


Click voor een vergroting

Best supply chain practices
 1.     Afvullen vloeibare chemicaliën
 2.     Bulkleveringen van vloeistoffen met tankwagens
 3.     Verpakkingen (updated april 2020)
 4.     IBC's met gevaarlijke stoffen + bijlage
 5.     Koppelingen
 6.     Zwembadchemicaliën
 7.     Werken op hoogte
 8.     Omgang met precursoren
 9.     Vullen van kunststofverpakkingen met brandbare vloeistoffen
 10.     Aanbevelingen mbt CLP-verordening
 11.     Omgaan met fluorwaterstofzuur
 12.     Doorgeven van ongewone voorvallen
 13.     Laden en lossen van verpakte chemicaliën
 14.     Openen collo door bemanning
 15.     Parkeren voertuigen met gevaarlijke stoffen
 16.     Overview substance regulation (updated)
 17.     IBCs en oplosmiddelen (via ESIG)
 18.     Emballage van voedsel en voeder
 19.     Omgaan met extreme weersomstandigheden
 20.     Vervoer gevaarlijke stoffen door bezorgdiensten

Heeft uw organisatie ook zo’n best supply chain practice? Laat het ons dan weten!