Kengetallen

Om de belangen van de leden goed te kunnen behartigen en te weten welke onderwerpen, issues en aandachtspunten prioriteit moeten hebben, is het van het grootste belang dat het secretariaat van het VHCP een volledig en betrouwbaar beeld heeft van de omvang en activiteiten van de chemische distributie in Nederland en van haar leden in het bijzonder.

Daarom wordt ieder jaar een vragenlijst ‘Responsible Care kengetallen Chemiehandel Nederland' ingevuld door de leden en aan het terug te sturen. De gegevens worden uiteraard volledig vertrouwelijk behandeld en verwerkt tot een brancheresultaat en zijn op individueel niveau uitsluitend inzichtelijk voor het VHCP secretariaat.

Zoals te doen gebruikelijk wordt het Nederlandse brancheresultaat aangeboden aan de FECC, die alle gegevens van de nationale landen en associaties bundelt, zodat er jaarlijks een reƫel beeld van de betekenis van de chemische distributie in Europa bestaat en dit kan worden gepresenteerd op de jaarvergadering van de FECC.

Daarnaast is in 2011 het actieplan Veiligheid Voorop tot stand gekomen. De uitwerking daarvan resulteert in een serie vragen aan BRZO-plichtige bedrijven. Deze vragen zijn opgenomen in een nieuw hoofdstuk 5 in de vragenlijst. ARIE-bedrijven worden daarbij ook gestimuleerd om deze vragen in te vullen.

Met het aanleveren van deze gegevens voldoen de leden tevens aan hun informatieverplichting in het kader van Responsible Care.