Third Party Audit

Sinds 2007 verplicht het VHCP haar leden om een externe audit van hun responsible Care-inspanningen uit te voeren. Deze zogenaamde Third Party Verification is een initiatief dat de leden van het VHCP zelf hebben genomen om gezamenlijk nog beter de verplichtingen en de voortgang te kunnen aantonen. Dit alles onder het motto ‘vertrouwen is goed, controleren is beter'. De Nederlandse chemische distributie loopt daarmee samen met Engeland voorop in Europa.

In 2009 vond een verdere verdiepingsslag plaats en werd een belangrijke stap gezet door de Third Party Audit te koppelen aan een ISO-gerelateerd systeem. Het doel, dat alle VHCP-leden eind 2010 beschikken over een auditrapport door een externe partij, hetzij via ISO, hetzij via ESAD II (European Single Assessment Document) is hiermee verwezenlijkt.

Een Responsible Care systeem kan dus goed opgenomen worden in een kwaliteitssysteem (waarbij het kwaliteitssysteem dan als ‘kapstok’ dient om RC aan op te hangen). Gelet op de inhoudelijke overlappingen en overeenkomsten in beheer systematiek van beide systemen, is afstemming en integratie een goede mogelijkheid. Door de werkgroep Responsible Care is een notitie opgesteld ter ondersteuning van de invlechting van de uitgangspunten in een ISO-9001 systeem.

Bedrijven die aan de uitgangspunten van het VHCP Responsible Care-programma voldoen zijn te herkennen aan het Responsible Care-logo. Wilt u meer weten over het internationale Responsible Care-beleid en de Global Charter, dan vindt u hier uitgebreide en de meest recente informatie.