Product Stewardship

Binnen het Responsible Care-programma van het VHCP is uiteraard aandacht voor Product Stewardship. Hierbij gaat het om de duurzame productie en gebruik van producten. Kortom, de hele levenscyclus van een product staat centraal bij Product Stewardship. Bovendien verwacht de maatschappij dat de chemische industrie en distributie veilig en verantwoord omgaat met chemische producten. Niet alleen binnen het eigen bedrijf, maar ook in de gehele gebruiksketen, door onder andere duidelijke communicatie. Responsible Care en Product Stewardship vormen daarom samen een goede basis voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze managementsystemen richten zich immers op de verantwoordelijkheid die de gehele sector neemt op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Meer dan REACH

REACH wordt vaak gezien als vervanging van Product Stewardship, maar niets is minder waar. Voor een aantal zaken, zoals het veilig gebruik van chemische stoffen, dienen REACH en Product Stewardship hetzelfde doel. Echter, Product Stewardship gaat veel verder dan de nieuwe Europese stoffenwetgeving. Zo behandelt dit managementsysteem ook het gebruik in landen buiten Europa, het energieverbruik in de verschillende levensfasen van een product, de risicoverlaging bij incidenten en het voorkomen van misbruik van bepaalde chemicaliën. Vandaar dat binnen Product Stewardship nog specifieker bepaald wordt hoe te communiceren over de risico's van een product c.q. chemische stof. Daarnaast staat bij Product Stewardship een duurzame productie centraal, zowel in Europa als in minder ontwikkelde landen.

Taak chemische distributie

De chemische distributie speelt in het proces rond Product Stewardship een belangrijke rol. De handel heeft vaak direct contact met eindgebruikers, waardoor men onder meer situaties kan signaleren die verbetering behoeven. Vandaar dat de chemische distributie als sleutelfiguur dient qua communicatie tussen producenten van chemicaliën en de verschillende eindgebruikers. Ook kan een distributeur goede praktijkvoorbeelden vertalen naar andere klanten of naar andere chemicaliën. Uiteindelijk is voor alle ketenpartners pro-actief anticiperen leidend voor Product Stewardship. Denk hierbij aan nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe toepassingen. Ook hierin is voor de chemische distributie als onderdeel van de totale keten een belangrijke taak weggelegd om invulling te geven aan meer duurzaamheid binnen de sector.